Eid al-fitr
okt09

Eid al-fitr

Eid al-fitr är en muslimsk högtid som firas som avslutning på Ramadan, fastemånaden. Ofta kallas högtiden bara för ”eid”, vilket betyder ”en återkommande lycka eller festglädje”. Det är också precis vad eid al-fitr innebär, då det är en festlighet som firas varje år, och som ofta pågår i tre eller fyra dagar. Även om eid al-fitr i grunden firas av religiösa skäl, är det en högtid som firas och uppmärksammas även av muslimer som inte...

Read More
Islams fem pelare
sep17

Islams fem pelare

Islam som religion sägs vila på fem olika pelare. Dessa pelare är med andra ord grunden i den islamska tron, och något som varje muslim lever efter. Den första pelaren är Shahadah, eller Trosbekännelsen. Trosbekännelsen lyder ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud”. Shiitiska muslimer gör också ett tillägg om att Ali är profetens efterträdare. Den andra pelaren är Salah, Tidebönen. Muslimer ska be fem gånger om...

Read More
Islams uppfattning om Gud
jun16

Islams uppfattning om Gud

Gud, eller Allah, är naturligtvis centerpunkten av den islamiska tron. Den kanske viktigaste av de fem grundpelarna är trosbekännelsen, vari muslimer bekänner att det inte finns någon gud förutom Gud. Tawhid är det muslimska konceptet för monoteism, och det är ett centralt teologiskt begrepp inom islam. Detta kan jämföras med den kristna treenigheten, som många muslimer förkastar, och betraktar som polyteism. Människan förväntas inte...

Read More
Nexus