Den masoretiska ordräknesumman i 1 Mos 2:18

av admin

”Herren Gud sade (וַיֹּאמֶר֯ יְהוָה֯ אֱלֹהִ֔ים): Det är inte bra att …” (1 Mos 2:18)

Frasen וַיֹּאמֶר֯ יְהוָה֯ אֱלֹהִ֔ים (”Herren Gud sade”) har en masoretisk ordräknesumma “לׄ” vid sig, dvs ”förekommer 1 gång (i hela Bibeln)”.12

Detta är fel. Frasen förekommer inte 1 gång i hela Bibeln, utan 4.

Vi vet att det inte är frasen med just de accenterna som avses – som dock förekommer endast 1 gång – för då skulle noten lyda “לׄ בטעׄ” dvs “förekommer 1 gång (i hela Bibeln) med denna accent”.

Vid 1 Mos 3:13 – där den andra förekomsten finns – står noten “דׄ בעינׄ” dvs “förekommer 4 gånger i detta avsnitt”.3

Förekomsten vid 1 Mos 2:18 har inte denna not, trots att det är den första av de 4 sagda förekomsterna!

På grund av detta, har BHS ändrat noten vid 1 Mos 2:18 så den också lyder “דׄ בעינׄ” dvs “förekommer 4 gånger i detta avsnitt”.4

Några andra noter bredvid 1 Mos 2:18 lyder dock ”לׄ”, så kanske är det därför som skrivaren har gjort detta fel.

  1. Se källa i Codex Leningradiensis ˄
  2. De tomma cirklarna ”֯” ovanför Het ה֯ och Resh ר֯ visar att det är frasen som avses. ˄
  3. Se källa i Codex Leningradiensis ˄
  4. Se källa i BHS ˄