Islams historia
aug06

Islams historia

Profeten Muhammed grundade religionen islam efter att han fått en uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel om att han var utvald till att bli profet. Till en början var det endast Muhammeds egen stam som fick ta del av hans religösa budskap men efter en tid fick hans ord större spridning och innan hans död hade nästan hela den arabiska halvön tagit till sig hans lära. Grunden i islam är att folket ska erkänna Gud, eller Allah som Gud kallas...

Read More
En traditionsenlig begravning är en rättighet
jul11

En traditionsenlig begravning är en rättighet

Det svenska samhället genomgår förändringar, och många nya medborgare är muslimer. Detta innebär att delar av samhället måste anpassas och utvecklas för att ackommodera befolkningens behov och önskningar. Ett exempel på detta är begravningstjänster för de troende inom islam. Vår näst största religion Det krävs som ovan nämnt att samhället anpassar sig efter nya förutsättningar och Lavendla är ett företag som ser till...

Read More
Nexus