Islam i England
Dec18

Islam i England

  England har över 2,7 miljoner muslimska invånare och det beräknas att huvudstaden London har en av de största grupperna muslimer i landet. Beräkningar visar på över 1 miljon personer när mätningen gjordes året 2011, men det kan mycket väl vara många fler idag. London har också flera kända moskéer som London Central Mosque, East London Mosque och Baitul Futuh. Baitul Futuh är den största moskén i Västeuropa och har plats för...

Read More
Islam i Sverige
mar24

Islam i Sverige

Islam är den religion i världen som har näst mest anhängare. Bara kristendomen är större. Detta förhållande speglas i vilken utbredning islam har i Sverige. Det är alltså den näst största religionen även hos oss. Precis som när det gäller kristendomen kan det bli fel om man försöker generalisera kring islam eftersom det är en bred trosinriktning med många förgreningar. Det finns till exempel sex riksorganisationer i Sverige vars...

Read More
Islam i Sverige
feb10

Islam i Sverige

  Islam är en av de allra största religionerna i världen. Enligt vissa uppskattningar finns det över en och en halv miljard muslimer runt om i olika länder. Det betyder att en relativt stor del av jordens befolkning består av muslimer. I en allt mer globaliserad värld innebär det att även vi i Sverige får ta del av islam i olika former. Även om kontakten med islam länge har varit mer begränsad än andra länder har det under lång...

Read More
Ramadan
jan09

Ramadan

Ramadan är en av islams fem grundpelare. Ramadan innebär att under solens vakna timmar avstå från sex, mat, dryck och cigaretter. Det finns olika skäl varför en del muslimer inte deltar i fastan. Det kan vara hälsoskäl, att de befinner sig på en resa eller har tungt arbete, för att nämna några. Den som inte kan delta i ramadan kan skänka pengar till välgörande ändamål istället. Ramadan är islams största högtid och innebär mycket...

Read More
Eid al-fitr
okt09

Eid al-fitr

Eid al-fitr är en muslimsk högtid som firas som avslutning på Ramadan, fastemånaden. Ofta kallas högtiden bara för ”eid”, vilket betyder ”en återkommande lycka eller festglädje”. Det är också precis vad eid al-fitr innebär, då det är en festlighet som firas varje år, och som ofta pågår i tre eller fyra dagar. Även om eid al-fitr i grunden firas av religiösa skäl, är det en högtid som firas och uppmärksammas även av muslimer som inte...

Read More
Islams fem pelare
sep17

Islams fem pelare

Islam som religion sägs vila på fem olika pelare. Dessa pelare är med andra ord grunden i den islamska tron, och något som varje muslim lever efter. Den första pelaren är Shahadah, eller Trosbekännelsen. Trosbekännelsen lyder ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud”. Shiitiska muslimer gör också ett tillägg om att Ali är profetens efterträdare. Den andra pelaren är Salah, Tidebönen. Muslimer ska be fem gånger om...

Read More
Nexus