Islams uppfattning om Gud
jun16

Islams uppfattning om Gud

Gud, eller Allah, är naturligtvis centerpunkten av den islamiska tron. Den kanske viktigaste av de fem grundpelarna är trosbekännelsen, vari muslimer bekänner att det inte finns någon gud förutom Gud. Tawhid är det muslimska konceptet för monoteism, och det är ett centralt teologiskt begrepp inom islam. Detta kan jämföras med den kristna treenigheten, som många muslimer förkastar, och betraktar som polyteism. Människan förväntas inte...

Read More
Vad är Islamiska staten?
maj09

Vad är Islamiska staten?

Islamiska staten är en terrororganisation i Syrien och Irak som härstammar från Al-Qaida. Grundstenen till organisationen lades under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan under 1980- talet. Motståndare till Sovjet gick ihop och bildade Al-Qaida, en terrororganisation som skulle göras sig skyldig till ett flertal terroristattacker i bland annat USA. Efter att USA gått in i Afghanistan 2003 fick Al-Qaida en nystart och en undergrupp...

Read More
Kaba
feb03

Kaba

Det finns en plats som mer än något annat är tätt förknippad med Mekka: Kaba. Det är den stora kuben i svart som finns på torget i Mekka och som är målet för alla miljoner pilgrimer som besöker staden varje år. Idén är att de som besöker Kaba ska gå runt den sju varv och vidröra vid den. På så sätt har Kaba kommit att få en mycket viktig betydelse för islam och muslimer och den ses normalt som en av religionens allra viktigaste...

Read More
Hajj
Nov23

Hajj

En av de viktigaste traditionerna i islam handlar om hajj. Det är vallfärden till Mekka som går av stapeln varje år och som miljoner människor deltar i. Därför har den inte bara ett värde för praktiserande muslimer som vill följa den muslimska tron i så stor utsträckning som möjligt. Pilgrimsfärden får också stor uppmärksamhet i sekulära medier eftersom den har en politisk och sociologisk aspekt. Här finns människor från hundratals...

Read More
Koranen
sep17

Koranen

I egenskap av att vara den heliga skriften i islam har Koranen en enorm betydelse i flera olika avseenden. För muslimer har den förstås den viktiga funktionen att fungera som ett rättesnöre och religiös urkund som därmed dagligen läses av hundratals miljoner människor. Det är dock inte bara för praktiserande muslimer som kunskap om Koranen är av största vikt. Den påverkar också politiska såväl som samhälleliga strukturer som sträcker...

Read More
Nexus