Islams fem pelare

Islam som religion sägs vila på fem olika pelare. Dessa pelare är med andra ord grunden i den islamska tron, och något som varje muslim lever efter.

Den första pelaren är Shahadah, eller Trosbekännelsen. Trosbekännelsen lyder ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud”. Shiitiska muslimer gör också ett tillägg om att Ali är profetens efterträdare.

Den andra pelaren är Salah, Tidebönen. Muslimer ska be fem gånger om dagen: de förrättar morgonbön, middagsbön, eftermiddagsbön, kvällsbön och nattbön. Som bekant ska muslimer vända sig mot Kaba i Mecka när de ber. Det är därför viktigt för de flesta muslimer att ha en plats i sitt hem som passar för bön, där de med lätthet kan hitta quibla, det vill säga rätt riktning. Om du håller på att flytta för att hitta ett hem med bättre förutsättningar för salah, och vill ha hjälp med flytten, hittar du en flyttfirma i Göteborg på Rentandmove.se.

Den tredje pelaren är Zakat, eller Allmosan. Den beskrivs också som en skatt till de fattiga, och innebär att man ska dela med sig av det man har fått från Allah till de som är behövande och fattiga. Zakat ges dock inte bara i form av pengar, utan även i form av exempelvis kunskap.

Den fjärde pelaren är Sawm, Fastan, som sker under fastemånaden Ramadan. Fastan varar således i 29 eller 30 dagar, och under denna period får man inte äta, dricka, röka eller ha sex från det att solen går upp tills det att solen går ned igen. De som är undantagna från fastan är barn, sjuka, resande, gravida och de som är svaga.

Den femte och sista pelaren är Hajj, eller Vallfärden. Vallfärden för muslimer går till Mecka, och varje muslim som är frisk och har råd är förpliktigad att utföra denna vallfärd. Vallfärden ska ske under en viss period på året, nämligen den tolfte månaden i den muslimska kalendern, och under de dagar då vallfärden ska ske samlas miljontals muslimer i Mecka, från världens alla hörn. Även pilgrimsfärden är omgiven av regler – det är till exempel förbjudet att duscha och tvätta sig, att parfymera sig, att klippa sina naglar eller sitt hår, och att ha sexuellt umgänge under resan. Kvinnor som vill göra vallfärden måste åtföljas av sin man eller en manlig släkting.