Islams historia

Profeten Muhammed grundade religionen islam efter att han fått en uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel om att han var utvald till att bli profet. Till en början var det endast Muhammeds egen stam som fick ta del av hans religösa budskap men efter en tid fick hans ord större spridning och innan hans död hade nästan hela den arabiska halvön tagit till sig hans lära.

Grunden i islam är att folket ska erkänna Gud, eller Allah som Gud kallas inom islam, som sin enda skapare. Muhammed tog starkt avstånd från polyteismen där flera gudar tillbeds. Muhammed talade om att alla får stå till svars inför Allah och beroende på vilket liv en människa levt kommer hon antingen till helvetet eller paradiset.

Uppdelning i shia- och sunnimuslimer

Innan islam blev accepterad var det en hel del stridigheter mellan olika arabiska stammar. De stammar som hängav sig till islam segrade till slut och kunde inta staden Mekka efter en kamp med den judiska befolkningen. När Muhammed dog delades islam upp mellan shiamuslimer och sunnimuslimer. Sunnimuslimerna utsåg Muhammeds svärfar till ny andlig ledare efter Muhammed och kallade honom för kalif. Shiamuslimerna ansåg att det inte skulle utses en kalif eftersom det endast var profeter som hade rätt att vara andliga ledare och eftersom Muhammed var den siste profeten utsedd av Allah kunde ingen nu levande människa vara det.

Moskén

Moskén är platsen dit muslimer går för att be och där islams lära predikas. Utformningen av byggnaden präglas av profetens Muhammeds hus i Medina vilket hade en pelarhall och en borggård runtomkring huset. Från moskéns minareter kallar böneutroparen till bön fem gånger varje dag. Taken är oftast kupolformade och husen byggs idag för det mesta av cement eftersom det är ett vanligt och lättillgängligt byggnadsmaterial. En vägg vid entrén av moskén visar vägen till platsen för bön för män och kvinnor. I moskén brukar det finnas mönstrade mosaiker och kalligrafi men aldrig bilder eftersom det räknas som avgudadyrkan.

Koranen

Islams heliga skrift är Koranen som innehåller Allahs budskap. Koranens innehåll är sänt till profeten Muhammed genom ärkeängeln Gabriel. Koranen är indelad i över 100 stycken suror med information om den islamska tron och hur människan ska leva för att underkasta sig Allah. Koranen innehåller regler för hur muslimer lever ett riktigt moraliskt liv med krav på kost och förbud mot vissa beteenden och aktiviteter. Några konkreta exempel är att alltid tala sanning och kunna förlåta, att inte låna ut pengar mot ränta eller spela om pengar. Det finns även ett förbud mot alkohol och griskött.

Islam hör till en av världens största religioner och spridningen mellan efterlevnaden av koranens läror är stor. Många muslimer lever i sekulära länder och utövar inte aktivt bön eller lever efter koranens regler medan andra är strikt troende och följer profetens budskap till punkt och pricka.