Vad är Islamiska staten?

Islamiska staten är en terrororganisation i Syrien och Irak som härstammar från Al-Qaida. Grundstenen till organisationen lades under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan under 1980- talet. Motståndare till Sovjet gick ihop och bildade Al-Qaida, en terrororganisation som skulle göras sig skyldig till ett flertal terroristattacker i bland annat USA. Efter att USA gått in i Afghanistan 2003 fick Al-Qaida en nystart och en undergrupp bildades i Irak. Al-Qaida i Irak fick dock kritik för att vara för brutala i sitt agerande och bröt sig så småningom fri från topporganisationen och lät bilda en fristående organisation, Islamiska staten.

Extremt och våldsamt

Trots IS framfart i Irak, Syrien och på sociala medier finns det fortfarande folk som ställer sig frågan, vilka är IS och vad vill dem? IS bygger på en extrem tolkning av sharialagar. De vill skapa ett världsomspännande kalifat där de genom politik och religion kan styra över samtliga muslimer, från öst till väst. Detta finansieras genom brott, så som utpressning, rån och stöld. Generösa donationer från Qatar och Saudiarabien hjälper IS att finansiera sin framfart i Irak och Syrien. Man använder sig av dödligt våld och tortyr för att få sin vilja igenom. Oliktänkande elimineras omedelbart eller fängslas. Man sprider filmer och texter på internet för väcka reaktioner och få mer anhängare världen över.

Rekrytering via sociala medier

I hela Europa har det uppmärksammats fall där unga ansluter sig till IS. Man lämnar sina föräldrar, sin skola eller sitt jobb och åker till ett av de många IS lägren som finns utspridda i området som är av samma yta som Storbritannien. IS marknadsför sitt krig på sociala medier och i och med detta når de allt längre ner i åldrarna. Länder har vidtagit åtgärder och diskuterar hur man ska hantera före detta IS krigare när de återvänder till sina hemländer. IS beräknas ha en armé på 80 000 man, där 10 000 uppskattas fara före detta elitsoldater i Saddam Husseins armé. Detta antal varierar från dag till dag, då folk både rekryterars och dör i IS tjänst.