Eid al-fitr

Eid al-fitr är en muslimsk högtid som firas som avslutning på Ramadan, fastemånaden. Ofta kallas högtiden bara för ”eid”, vilket betyder ”en återkommande lycka eller festglädje”. Det är också precis vad eid al-fitr innebär, då det är en festlighet som firas varje år, och som ofta pågår i tre eller fyra dagar. Även om eid al-fitr i grunden firas av religiösa skäl, är det en högtid som firas och uppmärksammas även av muslimer som inte är aktivt troende och som inte följer islams påbud. I länder där islam är majoritetsreligion firas högtiden ofta även av stora delar av befolkningen som helhet.

Eid al-fitr symboliserar brytandet av fastan, men också att man bryter med sina dåliga vanor. Under eid al-fitr förväntas man därför be om förlåtelse för synder man begått tidigare, och ge förlåtelse till andra. Det är också vanligt att man ger allmosor och anordnar välgörenhetsinsamlingar för de fattiga.

Den första dagen av eid al-fitr börjar tidigt med ett särskilt bönemöte, då man ber eidbönen. Efter en predikan från imamen är det sedan brukligt att man besöker släkt och vänner och ger tacksägelser till Gud. Det är också vanligt att man besöker gravplatserna för avlidna i familjen, lägger blommor vid deras gravar och läser verser ur Koranen.

Precis som vid många andra högtider är eid al-fitr också en tid då släkt, vänner och familj samlas. Tanken är att man ska förnya banden sinsemellan genom att äta god mat tillsammans och ge varandra presenter (särskilt till barnen). Om detta innebär att man får besök från familjemedlemmar långväga ifrån, kan det vara en bra idé att se till att ha en bäddsoffa hemma, för att de ska kunna stanna över natten – särskilt om man planerar att fira eid al-fitr i tre eller fyra dagar. Du hittar ett stort utbud av bäddsoffor för alla smaker på Furniturebox.se.

En annan tradition förknippad med eid al-fitr är att barnen går runt i grannskapet och knackar dörr för att önska ”glad Bayram”. I gengäld får de godis och traditionella sötsaker som baklava eller lokum. Utöver dessa generella traditioner under eid al-fitr finns också en rad traditioner som är mer eller mindre regionala, och bara utövas av muslimer i en viss del av världen. Traditionerna kan också skilja sig åt mellan olika muslimska grupper, som shia och sunni.