Hajj

En av de viktigaste traditionerna i islam handlar om hajj. Det är vallfärden till Mekka som går av stapeln varje år och som miljoner människor deltar i. Därför har den inte bara ett värde för praktiserande muslimer som vill följa den muslimska tron i så stor utsträckning som möjligt. Pilgrimsfärden får också stor uppmärksamhet i sekulära medier eftersom den har en politisk och sociologisk aspekt. Här finns människor från hundratals länder som vill delta i pilgrimsfärden och gör den till ett enormt evenemang. För utomstående betraktare kan hajj framstå som en tidskrävande och ansträngande tradition, men många muslimer menar att den är en viktig del att hålla fast vid i islam.

Det finns fem pelare i islam som brukar nämnas där hajj är en av dem. Det finns till och med specificerat vilken del av året som pilgrimsfärden borde utföras på. Det innebär dock inte att den infaller på samma dag med västerländska mått mätt. Den muslimska kalendern kalkyleras nämligen med månens hjälp och gör att hajj kan skifta datum. Det går förstås att göra pilgrimsfärden på egen hand till Mekka under någon annan del av året, men då kallas det för umra istället för hajj. Resan är något som varje muslim måste göra och det finns såväl manliga som kvinnliga pilgrimer i tåget.

Det finns en rad olika rutiner och traditioner som har med hajj att göra och som pilgrimer bör följa. En är klädseln där reglerna stipulerar att pilgrimer bör ha en särskild vit dräkt på sig. Under själva resan är det också viktigt att följa uppföringskoden som gör gällande att det inte är tillåtet att exempelvis klippa sig eller tvaga sig. Människor kommer från hela världen för att nå till Mekka i Saudiarabien. Två tredjedelar av de ungefär två miljoner människor som deltar i pilgrimsfärden varje år kommer från andra länder medan en tredjedel har rest från en inhemsk ort.

Tanken med hajj är att den ska fungera som en förbindande och utvecklande resa – både för att komma närmare sina medresenärer och Gud. Om du vill vidga dina erfarenheter och få nya kunskaper inom andra områden kan du gå en it utbildning.