Islam i Sverige

Islam är en av de allra största religionerna i världen. Enligt vissa uppskattningar finns det över en och en halv miljard muslimer runt om i olika länder. Det betyder att en relativt stor del av jordens befolkning består av muslimer. I en allt mer globaliserad värld innebär det att även vi i Sverige får ta del av islam i olika former. Även om kontakten med islam länge har varit mer begränsad än andra länder har det under lång tid funnits muslimska inslag i Sverige. I takt med en ökad invandring har det nu blivit en allt större del av samhällslivet och islam är nu – sett till antal utövare – Sveriges näst största religion efter kristendomen.

Medan islam som religion har rötter som sträcker sig över tusen år tillbaka i tiden är dess inflytande i Sverige något mer nutida. En av de tidiga muslimerna på svensk mark var en konstnär vid namn Ivan Aguéli. Han föddes i Sala men blev snart intresserad av den arabiska världen som dominerades av islam som religion. Det ledde till att han åkte ned till Egypten för att bosätta sig där och studera den heliga texten Koranen. 1898 tog han också steget till att konvertera till islam och blev därmed en av de allra första svenskarna som bekände sig till den muslimska religionen.

En viktig utveckling i relationen mellan Sverige och islam skedde 1917 när det kom en ny översättning av Koranen. Det var Karl Vilhelm Zetterstéen, en respekterad professor i Uppsala, som stod för den. Med sin enorma expertis kunde han översätta nyanserna och levandegöra språket som tillgängliggjorde Koranen för en svensk publik på ett helt nytt sätt. Det skulle dock dröja till mitten av 1900-talet innan de första intresseföreningarna för muslimer skulle startas. I takt med att Sverige fick en allt större muslimsk minoritet blev också kraven större på att de skulle åtnjuta samma rättigheter som andra minoriteter i samhället.

Idag finns det en lagstadgad rätt för alla att slippa bli diskriminerad baserat på religion. Det finns också många olika studiecirklar och andra evenemang som syftar till att utbilda svenskar om islam. Om du vill ta med dina barn på ett sådant evenemang kan du använda dig av en vagn från bigbaby.se.