Islam i Sverige

Islam är den religion i världen som har näst mest anhängare. Bara kristendomen är större. Detta förhållande speglas i vilken utbredning islam har i Sverige. Det är alltså den näst största religionen även hos oss. Precis som när det gäller kristendomen kan det bli fel om man försöker generalisera kring islam eftersom det är en bred trosinriktning med många förgreningar. Det finns till exempel sex riksorganisationer i Sverige vars medlemmar utövar sin tro på olika sätt. Det är framförallt immigranter från länder där islam är utbrett som utgör de muslimska grupperingarna i Sverige.

Kyrkor blir moskéer

Man räknar idag med att omkring en halv miljon miljon människor är muslimer i Sverige och siffran kan komma att dubblas inom de kommande 20 åren. Det är dock inte mer än en femtedel av dessa som utövar sin religion på ett aktivt sätt. Det är alltså samma förhållande som inom kristendomen där det är skillnad på att kalla sig kristen och på att låta religionen genomsyra vardagen. Islam praktiseras i moskéer men att uppföra sådana byggnader är stora och kostsamma projekt. Därför är det intressant att se att tomma kyrkor ger plats för muslimer. Det kan vara det enda alternativet till att kyrkobyggnader står och förfaller.

Ett känsligt ämne

Det finns idag kulturer inom islam som står i stark opposition gentemot västvärlden och som använder terror som medel. Många gör misstaget att låta detta faktum svärta ner synen på islam i stort. Detta är en svår fråga och det gäller att kunna diskutera och bemöta islamism (fundamentalistiska trosriktningar inom islam) samtidigt som man inser att det stora flertalet av alla muslimer i Sverige, i många avseenden, är som de flesta andra svenskar. Oavsett tro hänger vi shoppingvagnarna på ICA, och onlinebutiker som Buildor och våra barn får i regel samma undervisning på samma skolor. Sverige är världens mest sekulariserade land där religionen spelar en ganska liten roll. När troende muslimer flyttar hit uppstår lätt kulturkrockar.