Islams uppfattning om Gud

Gud, eller Allah, är naturligtvis centerpunkten av den islamiska tron. Den kanske viktigaste av de fem grundpelarna är trosbekännelsen, vari muslimer bekänner att det inte finns någon gud förutom Gud. Tawhid är det muslimska konceptet för monoteism, och det är ett centralt teologiskt begrepp inom islam. Detta kan jämföras med den kristna treenigheten, som många muslimer förkastar, och betraktar som polyteism.

Människan förväntas inte förstå Gud inom islam; Allah anses vara så stor att människans förstånd inte är tillräckligt för att omfatta honom. Istället ska människan bara underkasta sig Gud, och dyrka honom som en beskyddare. Lyckligtvis betyder inte detta att muslimer inte är fria att själva ta hand om sin hälsa – de är, till skillnad från vissa andra religioner, inte förbjudna att söka läkarvård, äta mediciner och ta emot bloddonationer. Om man som muslim skulle misstänka att man till exempel drabbats av skabb behöver man med andra ord inte bara acceptera att det var Guds vilja, utan kan söka hjälp från en läkare.

Trots att muslimer som nämndes ovan inte anser att Jesus är en del av Gud i en helig treenighet, erkänner de ändå Jesus på ett annat sätt: de anser att han var en av Guds profeter. På detta sätt har islam och kristendom, liksom många religioner i världen, mycket gemensamt, samtidigt som mycket skiljer dem åt.