Kaba

Det finns en plats som mer än något annat är tätt förknippad med Mekka: Kaba. Det är den stora kuben i svart som finns på torget i Mekka och som är målet för alla miljoner pilgrimer som besöker staden varje år. Idén är att de som besöker Kaba ska gå runt den sju varv och vidröra vid den. På så sätt har Kaba kommit att få en mycket viktig betydelse för islam och muslimer och den ses normalt som en av religionens allra viktigaste monument. Med sin karaktäreristiska utformning är den också lätt att känna igen och den finns reproducerad i många former runt om i världen.

Kuben är hela femton meter hög, vilket gör att den sträcker sig högt över människorna på torget. Dessutom har den draperats med vackra tyger som har olika arabiska ord inskrivet från Koranen. Det gör att Kaba är ett alltigenom sakralt monument för många muslimer som menar att det är en grundläggande del av den muslimska tron att åtminstone en gång i livet besöka platsen. En anledning till att just Kaba har fått en så stor symbolisk betydelse är att den ligger i den heliga staden Mekka som har en lång tradition av att vara islams viktigaste plats.

Det är möjligt att besöka innandömet av Kaba, men det är i regel något som inte beviljas besökare. Det krävs en mycket viktig anledning för att kunna göra det. Däremot har Kaba en annan viktig funktion för muslimer även om det inte går att besöka den invändigt. Det är nämligen Kaba som – mer specifikt – är riktningen som alla muslimer ber mot. På så sätt är Kaba åtminstone mentalt närvarande hos många muslimer dagligen.

Eftersom Kaba besöks av tusentals besökare varje dag – särskilt under den stora pilgrimsfärden hajj – ställs det vissa praktiska krav. Ett är att platsen ska hållas ren för att undvika dåliga odörer och ohygieniska ytor. Städningen av Kaba har därför blivit en viktig ritual som många muslimer har gett en ceremoniell vikt. Normalt städas Kaba en månad innan hajj inleds, vilket innebär att det finns gott om tid att rengöra alla ytor i tid för besökarnas ankomst.