Hajj
Nov23

Hajj

En av de viktigaste traditionerna i islam handlar om hajj. Det är vallfärden till Mekka som går av stapeln varje år och som miljoner människor deltar i. Därför har den inte bara ett värde för praktiserande muslimer som vill följa den muslimska tron i så stor utsträckning som möjligt. Pilgrimsfärden får också stor uppmärksamhet i sekulära medier eftersom den har en politisk och sociologisk aspekt. Här finns människor från hundratals...

Read More
Koranen
sep17

Koranen

I egenskap av att vara den heliga skriften i islam har Koranen en enorm betydelse i flera olika avseenden. För muslimer har den förstås den viktiga funktionen att fungera som ett rättesnöre och religiös urkund som därmed dagligen läses av hundratals miljoner människor. Det är dock inte bara för praktiserande muslimer som kunskap om Koranen är av största vikt. Den påverkar också politiska såväl som samhälleliga strukturer som sträcker...

Read More