Recent Posts From All Categories

Islams historia

Profeten Muhammed grundade religionen islam efter att han fått en...

En traditionsenlig begravning är en rättighet

Det svenska samhället genomgår förändringar, och många nya medborgare...

Islam i Sverige

Islam är den religion i världen som har näst mest anhängare. Bara...