Islams historia
aug06

Islams historia

Profeten Muhammed grundade religionen islam efter att han fått en uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel om att han var utvald till att bli profet. Till en början var det endast Muhammeds egen stam som fick ta del av hans religösa budskap men efter en tid fick hans ord större spridning och innan hans död hade nästan hela den arabiska halvön tagit till sig hans lära. Grunden i islam är att folket ska erkänna Gud, eller Allah som Gud kallas...

Read More
En traditionsenlig begravning är en rättighet
jul11

En traditionsenlig begravning är en rättighet

Det svenska samhället genomgår förändringar, och många nya medborgare är muslimer. Detta innebär att delar av samhället måste anpassas och utvecklas för att ackommodera befolkningens behov och önskningar. Ett exempel på detta är begravningstjänster för de troende inom islam. Vår näst största religion Det krävs som ovan nämnt att samhället anpassar sig efter nya förutsättningar och Lavendla är ett företag som ser till...

Read More
Islam i Sverige
mar24

Islam i Sverige

Islam är den religion i världen som har näst mest anhängare. Bara kristendomen är större. Detta förhållande speglas i vilken utbredning islam har i Sverige. Det är alltså den näst största religionen även hos oss. Precis som när det gäller kristendomen kan det bli fel om man försöker generalisera kring islam eftersom det är en bred trosinriktning med många förgreningar. Det finns till exempel sex riksorganisationer i Sverige vars...

Read More
Islam i Sverige
feb10

Islam i Sverige

  Islam är en av de allra största religionerna i världen. Enligt vissa uppskattningar finns det över en och en halv miljard muslimer runt om i olika länder. Det betyder att en relativt stor del av jordens befolkning består av muslimer. I en allt mer globaliserad värld innebär det att även vi i Sverige får ta del av islam i olika former. Även om kontakten med islam länge har varit mer begränsad än andra länder har det under lång...

Read More
Ramadan
jan09

Ramadan

Ramadan är en av islams fem grundpelare. Ramadan innebär att under solens vakna timmar avstå från sex, mat, dryck och cigaretter. Det finns olika skäl varför en del muslimer inte deltar i fastan. Det kan vara hälsoskäl, att de befinner sig på en resa eller har tungt arbete, för att nämna några. Den som inte kan delta i ramadan kan skänka pengar till välgörande ändamål istället. Ramadan är islams största högtid och innebär mycket...

Read More