Islam i England
Dec18

Islam i England

  England har över 2,7 miljoner muslimska invånare och det beräknas att huvudstaden London har en av de största grupperna muslimer i landet. Beräkningar visar på över 1 miljon personer när mätningen gjordes året 2011, men det kan mycket väl vara många fler idag. London har också flera kända moskéer som London Central Mosque, East London Mosque och Baitul Futuh. Baitul Futuh är den största moskén i Västeuropa och har plats för...

Read More
Islams historia
aug06

Islams historia

Profeten Muhammed grundade religionen islam efter att han fått en uppenbarelse av ärkeängeln Gabriel om att han var utvald till att bli profet. Till en början var det endast Muhammeds egen stam som fick ta del av hans religösa budskap men efter en tid fick hans ord större spridning och innan hans död hade nästan hela den arabiska halvön tagit till sig hans lära. Grunden i islam är att folket ska erkänna Gud, eller Allah som Gud kallas...

Read More
En traditionsenlig begravning är en rättighet
jul11

En traditionsenlig begravning är en rättighet

Det svenska samhället genomgår förändringar, och många nya medborgare är muslimer. Detta innebär att delar av samhället måste anpassas och utvecklas för att ackommodera befolkningens behov och önskningar. Ett exempel på detta är begravningstjänster för de troende inom islam. Vår näst största religion Det krävs som ovan nämnt att samhället anpassar sig efter nya förutsättningar och Lavendla är ett företag som ser till...

Read More
Islam i Sverige
mar24

Islam i Sverige

Islam är den religion i världen som har näst mest anhängare. Bara kristendomen är större. Detta förhållande speglas i vilken utbredning islam har i Sverige. Det är alltså den näst största religionen även hos oss. Precis som när det gäller kristendomen kan det bli fel om man försöker generalisera kring islam eftersom det är en bred trosinriktning med många förgreningar. Det finns till exempel sex riksorganisationer i Sverige vars...

Read More
Islam i Sverige
feb10

Islam i Sverige

  Islam är en av de allra största religionerna i världen. Enligt vissa uppskattningar finns det över en och en halv miljard muslimer runt om i olika länder. Det betyder att en relativt stor del av jordens befolkning består av muslimer. I en allt mer globaliserad värld innebär det att även vi i Sverige får ta del av islam i olika former. Även om kontakten med islam länge har varit mer begränsad än andra länder har det under lång...

Read More
Nexus